ordinace praktického lékaře  pro děti a dorost v Uničově


MUDr. Konečná s.r.o.
Očkovací kalendář - základní očkování
© Všechna práva vyhrazena, 2015, MUDr. Konečná s.r.o., tel.: 604 501 696
 

4. den- 6.týden : tuberkulóza - jen u dětí se zvýšeným  rizikem ( od 1.11.2010    se
očkují proti tuberkulóze jen děti s indikacemi, které posoudí novorozenecký lékař  na
základě  vyplnění  Dotazníku  k definici rizika  tuberkulózy zákonným zástupcem dítěte )
9. - 12. týden : Infanrix Hexa - 1. dávka - záškrt, tetanus, dávivý kašel, obrna,
Haemophilus influenzae typu B, virová hepatitida typu B
13. - 16. týden : Infanrix Hexa - 2 .dávka             
                            Infanrix Hexa - 1. dávka  - u dětí očkovaných proti tuberkulóze
17. - 20. týden : Infanrix Hexa - 3.dávka
                            Infanrix Hexa - 2. dávka - u dětí očkovaných proti tuberkulóze
21. -  24. týden : Infanrix  Hexa - 3. dávka - u dětí očkovaných proti tuberkulóze
Současně s očkováním Infanrixem Hexa je možné očkovat proti pneumokokovým
infekcím - je nepovinné, ale hrazené pojišťovnou a to plně nebo částečně podle druhu
vakcíny - Synflorix - 10 kmenů - bez doplatku, Prevenar 13 - 13 kmenů - 400,- Kč .
Infanrix Hexa -  4. dávka - za 6 měsíců od 3. dávky  hexavakcíny, nejpozději do 18
měsíce věku dítěte
15. - 18. měsíc: Priorix - 1. dávka - spalničky, příušnice, zarděnky
21 -  28 měsíců : Priorix - 2. dávka
5. - 6. rok : Infanrix - přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli
10.- 11. rok : Boostrix polio -  přeočkování  proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli  a 
obrně ( další přeočkování proti tetanu mezi 25.-26. rokem )
13. - 14. rok : Dívky - nepovinné, očkování proti  HPV infekcím, je hrazené pojišťovnou
a to  plně nebo částečně podle druhu vakcíny-Cervarix-bez doplatku, Silgard-250,- Kč.

Níže je uvedené nejčastější schéma očkování do 1 roku věku
jsou zde uvedena povinná i nepovinná očkování, jde o takové základní a nejčastější
schéma očkování, které se u nás aplikuje.  Je dobré vědět, že jednotlivé očkovací látky 
lze podávat i současně (zatížení imunitního systému dítěte je minimální). O intervalech
mezi jednotlivými dávkami očkovacích látek vždy rozhoduje lékař, mohou být individuální.
Trošku jiný očkovací kalendář mohou mít miminka, která se narodila předčasně, děti
alergické, děti s astmatem, děti s epilepsií, poruchami imunity a jiné chronicky nemocné
děti.
6. týden  - rotaviry
10. týden - hexavakcína,  pneumokok
14. týden - hexavakcína  ,pneumokok, rotaviry
18. týden  - hexavakcína  ,pneumokok
6. měsíců  od 3. dávky hexavakcíny  - přeočkování  4. dávkou hexavakcíny
4. dávka pneumokoků se očkuje mezi 11. až 15. měsícem věku
Reakce na očkování
Nejčastější reakcí na očkování u kojenců je teplota 38°C až 39°C, u neživých vakcín se
dostavuje cca 8 hodin po očkování a trvá cca 2-3 dny. Miminka mohou být neklidná,
uplakaná. U živých vakcín bývá reakce 7. - 10. den po očkování, může se objevit vyrážka.
Je třeba počítat s tím, že po každém očkování je nutné zůstat cca 20 až 30 minut v
čekárně kvůli případné alergické reakci na nějakou složku vakcíny.
Podrobné informace naleznete v příbalových letácích jednotlivých vakcín: Infanrix Hexa,
Priorix, Infanrix.
JPP - Jednotné preventivní prohlídky.
1. Bytová návštěva lékaře a dětské sestry cca do 3 dnů po návratu z porodnice; po
komplikovaném porodu, při nezralosti nebo jiných problémech miminka co nejdříve.
2. Vstupní prohlídka novorozence cca do týdne.
3.     1. měsíc
4.     2. měsíc
5.     3. měsíc
6.     4. měsíc
7.     6. měsíc
8.     8. měsíc
9.     10. měsíc
10.    Roční prohlídka
11.    18 měsíců
12.    3 roky
13.    5 let
14.    7 let
15.    9 let
16.    11 let
17.    13 let
18.    15 let
19.    17 let
20.  19 letá výstupní prohlídka, po provedené této prohlídky se pacient registruje u
Praktického lékaře pro dospělé.